Czy zaoszczędzić pieniądze może każdy?

Każdy człowiek ma jakieś plany i marzenia, lecz z realizacją tych planów i marzeń zawsze wiążą się wydatki. Większość osób nie ma zgromadzonych pieniędzy na ich realizację i dlatego większość ludzi zmuszona jest do oszczędzania.
Oszczędzanie jest gromadzeniem kapitału na zamierzony cel, na realizacje marzeń lub na gorszy czas, który może kiedyś nadejść. Lecz, jak zaoszczędzić w gospodarstwie domowym, w którym dochody są na poziomie średniej krajowej, a czasem nawet o dużo niższe.

Największe błędy finansowe młodych ludzi

Jak Polacy wyglądają pod względem zamożności na tle Europy?

Zamożny Polak ma czasem dużo mniej niż Europejczyk o średnich dochodach należący do klasy średniej. A za zamożną osobę w Polsce uważa się tego człowieka, który zarabia miesięcznie ponad 7 tysięcy zł. brutto. To znaczy, że taka osoba otrzymuje nieco ponad 5 tysięcy zł. na rękę. W przeliczeniu na euro jest to niewiele ponad 1100. Przy czym pracownik innego kraju z Unii Europejskiej np. w Danii zarabia dużo ponad 3 tysiące euro. W ogóle pracownicy w Unii Europejskiej zarabiają średnio drugie tyle niż Polacy. Obecnie w Polsce jest ponad 1,3 mln. osób, które zarabiają miesięcznie 7 tysięcy zł. lub więcej.

Co może wzbogacić domowy budżet?

Domowy budżet zwiększyć może tylko ograniczenie kosztów, czyli systematyczne ograniczanie wydatków, przy czym najlepsze efekty daje zmniejszanie kosztów stałych. Aby dobrze zarządzać domowym budżetem trzeba znać przede wszystkim swoje całkowite dochody pochodzące z różnych źródeł oraz koszty utrzymania stałe i koszty utrzymania zmienne.

Czym są koszty stałe?

Do kosztów stałych zalicza się koszty energii elektrycznej, koszt wody i kanalizacji, czynsz, wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, opłaty za internet i telewizję oraz za śmieci i jeszcze inne w zależności od potrzeb gospodarstwa domowego. Im będzie wyższy poziom tych kosztów, to tym mniejsze będą oszczędności w domowym budżecie. W każdym gospodarstwie domowym będzie inaczej kształtował się ten wydatek, gdyż każdy żyje na innym poziomie. Jednak w każdym jednym przypadku ilość kosztów stałych nie powinna być wyższa niż 50 % dochodów. Aby móc zaoszczędzić trzeba utrzymywać koszty stałe na możliwie niskim poziomie. Ważne jest też, aby prowadzić regularną kontrolę wydatków i analizować wydatki.

W jaki jeszcze sposób można zwiększyć domowy budżet?

Domowy budżet można zwiększyć także poprzez podjęcie dodatkowego zatrudnienia, ograniczenie kosztów transportu, korzystanie z promocji podczas zakupów, rozsądne gospodarowanie produktami spożywczymi, czyli wykorzystywanie produktów żywnościowych do końca.
Do innych sposobów oszczędzania można zaliczyć lokowanie środków na rachunku oszczędnościowym, lokatach bankowych terminowych, zmiana pracy na lepiej płatną podreperuje domowy budżet, wyegzekwowanie podwyżki w zakładzie pracy, rezygnacja ze stołowania się poza domem, sprzedaż z domu zbędnych rzeczy.

Najważniejsze jest to, aby oszczędzania nie odkładać na potem, lecz jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to niech zacznie oszczędzać od zaraz. Niech zacznie od wyliczenia wpływów i wydatków.
Oszczędzanie nie jest łatwe, lecz jest w nim także coś fascynującego, ciekawego i przede wszystkim jest ono praktyczne. Sama myśl o tym, że posiadamy kapitał zapasowy daje komfort psychiczny. Daje poczucie pewności, bezpieczeństwa i podnosi wartość osobistą, że jednak mimo wszystko udaje się oszczędzać, czyli jest się dobrym menadżerem gospodarstwa domowego.